(1) Schema Transportinstallatie


schematische voorstelling transportband

Inleding / Onderdelen van een transportband.
Kernvragen voor berekening transportinstallaties
Enkele gegevens over Sl-eenheden

Terug naar overzicht

 

Inleiding

Een bandtransport installatie bestaat uit een eindloze transportband, die via twee eindtrommels ronddraait.
Tussen de eindtrommels in moet de transportband worden ondersteund.
De band moet worden aangedreven, dus moet er in de installatie een motor worden ingebouwd.
Ook moet de transportband op de juiste spanning worden gebracht, dus is er een span installatie nodig.



plaatwerk frame bandtransporteur

Meestal zijn er daarnaast voorzieningen nodig om de band te reinigen.
En soms bestaan er speciale wensen.
Zoals mogelijkheden om het te transporteren materiaal op verschillende plaatsen tussen de twee eindtrommels in af te werpen.
Of zoals het in twee richtingen kunnen draaien van de transportband
Bij het ontwerpen van de band transportinstallatie moet daarom rekening worden gehouden met een aantal elementaire eisen, wil de installatie uiteindelijk goed functioneren.

Om de constructeur behulpzaam te zijn geven wij hem in deze brochure een aantal wenken en methoden om een goed functionerende installatie te ontwerpen en te construeren.

Daarbij zijn wij uitgegaan van in de praktijk bruikbaar gebleken methoden, aangevuld met gegevens die wij in de schaarse literatuur, die er over dit onderwerp bestaat. aantroffen.

Daarbij is niet gestreefd naar uitputtende behandeling, maar zijn die gegevens opgenomen, die nodig zijn om tot een goede dimensionering van de onderdelen van de installatie te komen.

tummers plaatwerk hoogerheide

Ammeraal levert een groot aantal van die onderdelen, zoals een uitgebreid pakket transportbanden en normdelen.
Toepassing van dit pakket zal de constructeur het bouwen van de installatie vergemakkelijken.
Niettemin kunnen allerlei specifieke omstandigheden aanwezig zijn, die de met deze brochure berekende resultaten zullen beïnvloeden.
De berekende waarden moeten dan ook als richtwaarden worden beschouwd. Onze technici zijn in twijfel gevallen altijd bereid u nader te adviseren.
Kort samengevat kan de installatie als volgt onderverdeeld worden in zijn essentiële elementen.

a. de transportband zelf
b. de ondersteuning in de vorm van vlakke rollen of trogstellen resp. door glijplaten
c. de eindtrommels
d. de aandrijving
e. het frame

Al deze elementen, met uitzondering van het frame worden in deze brochure besproken. Alvorens de genoemde elementen in detail te kunnen behandelen is het echter nodig de afmetingen te bepalen en snelheid, maximale bandenspanning en het motorvermogen te berekenen
Daar gaan we ons dus in eerste instantie mee bezig houden.


transportbanden berekeningen
*) In plaats van rollen wordt, met name bij stukgoed transport, ook glijplaat ondersteuning toegepast.

Kernvragen:
De antwoorden op de volgende vragen hebben we nodig om onze berekeningen op te baseren.
1. Wat is de horizontale transport afstand?
2. Wat is de opvoerhoogte (H) van de transporteur?
3. Wat is de totale transportafstand (L)?
4. Welk soort materiaal moet er worden getransporteerd: stukgoed of bulkgoed?
5. Bij bulkgoed: wat is het stortgewicht van het materiaal?
6. Wat is de maximale stukgrootte van het materiaal?
7. Welke gemiddelde capaciteit per uur wordt gewenst?
8. Welke maximale capaciteit wordt gewenst?

De antwoorden op deze acht vragen maken het mogelijk bandbreedte (B). bandsnelheid (v), afgenomen motorvermogen (Na), maximum bandenspanning (T1) de treksterkte van de band (K) en de trommel- roldiameters te bepalen.

9. Wat is de gemiddelde en de maximum temperatuur van het materiaal?
10. Hoeveel beladingspunten moeten er zijn en hoe komt het materiaal op de band terecht?
11. Hoe wordt het materiaal van de band afgevoerd? Gestort of overgegeven?
12. Hoeveel afstort of overgavepunten moeten er zijn?
13. Hoeveel uur per etmaal moet de installatie werken?

De antwoorden op de vragen 9 t/m 13 stellen ons in staat de kwaliteit van de transportband en de dikte van de deklagen te bepalen. Ook de wijze van ondersteuning, zoals de afstanden van draagrollen of trogstellen en het minimum motorvermogen
Voor zover mogelijk en wenselijk worden bulk-transportbanden samen met die voor stukgoed behandeld:
waar dit niet mogelijk was treft u een onderverdeling aan.


Tenslotte nog iets over de berekenings eenheden.
Na 1977 is in de EEG toepassing van het internationale
Stelsel van Eenheden (SI) verplicht.
Belangrijk daarin is de nieuwe kracht-eenheid, de Newton (N):
1 N is de kracht die aan de massa van 1 kg een versnelling van 1 m/s2 geeft.
Voor deze brochure zijn de volgende SI-eenheden van belang:
- lengte meter m
- massa kilogram kg
- tijd seconde s
- snelheid meter per seconde m/s
- kracht Newton N
- koppel Newton meter Nm
- vermogen Watt W
Om de bestaande eenheden in de nieuwe te kunnen
omrekenen volgen hier de belangrijkste herleidings factoren:
1 kgf = 9.80665 N (of ongeveer 10 N)
1 kgfm = 9.80665 Nm (of ongeveer 10 Nm)
1 pk = 0.73549 kW (of ongeveer 0,74 kW)